İzolasyon yağlarının elektriksel, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin testleri ile yağların gaz anal